Zhang Xiaogang was born in 1958 in Kunming, China. He i […]