Thomas Mallon’s, Fellow Travelers, utilizes a time peri […]