Gao Xiaohua (1955- ) was born in Nanjing, China. Both o […]