Author Thomas Mallon’s novel Fellow Travelers dep […]